מחשבונים ומכונות חישוב

  1. 45
  2. 25
  3. 19.90