מילויים לעטים

  1. 15
  2. 25
  3. 25
  4. 25
  5. 17