אלפונים/כרטיסי ביקור

  1. 100
  2. 12
  3. 50
  4. 16
  5. 30
  6. 20
  7. 60