דפדפת שורה

  1. 2.50
  2. 2.50
  3. 8
  4. 8
  5. 5.90