גומיות

  1. 499
  2. 190
  3. 63
  4. 45
  5. 24
  6. 30
  7. 9
  8. 21.90
  9. 9
  10. 42.90