לוחות שעם ומחיקים

  1. 14
  2. 21
  3. 40
  4. 90