לוחות שעם ומחיקים

  1. 150
  2. 40
  3. 60
  4. 100