סדרנים ואוגדניות

  1. 11.90
  2. 103
  3. 83
  4. 40
  5. 9
  6. 11.90