פינוי פסולת אלקטרונית

חברת קרביץ פועלת במסגרת נוהל משרד הסביבה לגבי פינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח. ניתן למסור פסולת אלקטרונית על פי החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות התשע"ב-2012. *אנא להשיב בדוא"ל חוזר אם ברצונך למסור פסולת אלקטרונית מיד לאחר קבלת אישור ההזמנה.