הודעות לציבור

הודעה ללקוחות הרוכשים מוצרי חשמל, אלקטרוניקה חדשים, לרבות מנגנונים מכניים וחשמליים ברהיטים (ובלבד שמחיר הטובין לצרכן גבוה מ-150 שקלים חדשים):

בתורך אריזת המוצר קיימת מדבקת אחריות ותעודת אחריות.

לצורך קבלת שירות מהיבואן, הנך מוזמן לגשת לקופה על מנת למלא במדבקת האחריות ובתעודת האחריות את מועד סיום תקופת האחריות ופרטים נוספים.

לידיעתך, על פי סעיף 18א (א1)(2) לחוק הגנת הצרכן שלהלן, די בהצגת מדבקת האחריות בלבד (תקפה ומקורית עם פרטים מלאים), לצורך קבלת שירות בתקופת האחריות.

“הציג צרכן לעוסק טובין שמודבקת עליהם מדבקת אחריות תקפה ומקורית, לא ידרוש העוסק מהצרכן להציג את תעודת האחריות כתנאי למתן שירות בהתאם לחיוביו לפי תעודת האחריות”.